Home / Tag Archives: bồ tát

Tag Archives: bồ tát

Phật Bà Quan Âm có tồn tại không?

Phật Bà Quan Âm có tồn tại không?  Trong Kinh điển Nguyên Thủy không thừa nhận sự tồn tại của những vị Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát mà chỉ tồn tại trong hệ thống giáo lý kinh điển Đại Thừa. Trong Kinh điển Nguyên Thủy không thừa nhận …

Read More »